×
Şirket Profili Yatırımcı İlişkileri Ürünlerimiz Satış Kanallarımız Hasar Hizmet Kanallarımız İletişim
×
DEVLET DESTEKLİ SERA SİGORTALARI

Sera yapı malzemeleri, içindeki teknik donanım ve serada yetiştirilen bitkisel ürünler için Dolu, Fırtına, Hortum, Yangın, Deprem, Taşıt Çarpması, Heyelan, Kar ve dolu Ağırlığı, Sel ve Su Baskını risklerinin neden olduğu miktar kaybı sigorta kapsamındadır.
Fırtına, Hortum, Heyelan, Kar ve dolu Ağırlığı, Sel ve Su Baskını risklerine karşı sigorta yapılabilmesi için, risk incelemesi yapılması ve seranın aranılan vasıflara uygun bulunması şarttır.
 
Primlerin Ödenmesi
Sera Sigortalarında, poliçede yazılı primin %50'si Devlet tarafından karşılanacaktır.
 
Hasar İhbarları
Sigortalılarımızın hasar oluştuktan sonra 24 saat içerisinde acentesine başvurması ve acentenin sistemde hasar kaydını oluşturması gerekmektedir.

Hasar Tespiti ve Tazminat Ödemesi
Hasar tespitleri Tarım Sigortaları Havuzu İşletmesi A.Ş. (TARSİM) tarafından görevlendirilen eksperler tarafından yapılır, kesinleşen ve onaylanan tazminat miktarları en geç 30 gün içinde yine TARSİM tarafından sigortalıya banka kanalıyla ödenir.

Devlet Destekli Sera Sigortasını Nasıl Yaptırabilirim?
Çiftçilerimizin öncelikle o yıla ait arazi ve ürün bilgilerine dair Örtü Altı Kayıt Sistemindeki bilgilerinin güncel olması gerekir. Örtü Altı Kayıtlarını güncellemiş olan çiftçilerimiz serasını sigortalatmak için en yakın HALK SİGORTA A.Ş. Acentesine başvurabilir.
 
Devlet Destekli Sera Sigortası'nın size sunduğu teminat detaylarını öğrenmek için Tıklayınız

 

Detaylı bilgi edinebileceğiniz ilgili linkler :
Devlet Destekli Sera Sigortası Genel Şartları