×
Şirket Profili Yatırımcı İlişkileri Ürünlerimiz Satış Kanallarımız Hasar Hizmet Kanallarımız İletişim
×
DEVLET DESTEKLİ SU ÜRÜNLERİ SİGORTASI

Denizlerde ve iç sularda yetiştirilen su ürünlerine, Çiftçi Kayıt sistemine entegre edilmiş Su Ürünleri Kayıt Sistemine kayıtlı mevcut bilgiler ve yapılacak risk incelemesi dikkate alınarak, ölüm riski teminatı; su ürünleri sigortası genel şartları, teknik şartları, tarife ve talimatları kapsamında Tarım Sigortaları Havuzu tarafından verilir.
 
SİGORTA KAPSAMI
Sigortaya kabul edilen su ürünleri tesislerinde;

  • Genel şartlarda yazılı istisnalar dışında kalan her türlü hastalık,
  • Yetiştiricinin kontrolü dışındaki kirlenme ve zehirlenmeler,
  • Her türlü doğal afet,
  • Kazalar,
  • Predatörler,
  • Alg patlaması.sebebiyle su ürünleri stokunda meydana gelen ölümler ve fiziksel kayıplar sigorta kapsamındadır.
     

Primlerin Ödenmesi
Su Ürünleri Sigortasında, poliçede yazılı primin %50'si Devlet tarafından karşılanacaktır. Yetiştirme planında beyan edilen aylık ortalama stok değeri üzerinden hesaplanan depo-geçici- prim tutarının Sigortalı tarafından ödenecek kısmının %25'i peşin alınır, kalan prim tutarı da en fazla 5 taksitle tahsil edilir. Poliçe bitiminde; yetiştirme süresi boyunca gerçekleşmiş olan aylık ortalama stok değerleri esas alınarak yapılan prim hesabına göre gerekli prim ayarlaması yapılır.

Hasar İhbarları
Sigortalılarımızın hasar oluştuktan sonra en geç 24 saat içerisinde TARSİM ÇAĞRI MERKEZİNE (0 212 444 82 77) hasar ihbarında bulunması gerekmektedir.

Hasar Tespiti ve Tazminat Ödemesi
Su Ürünleri Sigortasında; Tarım Sigortaları Havuzu İşletmesi A.Ş. (TARSİM) tarafından görevlendirilen Veteriner Hekim hasar ihbarı yapılan su ürünleri stoklarını en kısa süre içersinde görüp, gerekli incelemesini yaparak "Su Ürünleri Sigortaları Hasar Raporu"nu düzenler. Ve kesinleşen tazminat miktarları en geç 30 gün içinde yine TARSİM tarafından sigortalıya banka kanalıyla ödenir.

Devlet Destekli Su Ürünleri Sigortasını Nasıl Yaptırabilirim?
Üreticilerimiz, Su Ürünleri Sigortası için en yakın HALK SİGORTA A.Ş. Acentesine başvurabilir.


Devlet Destekli Su Ürünleri Sigortası'nın size sunduğu teminat detaylarını öğrenmek için Tıklayınız

 

Detaylı bilgi edinebileceğiniz ilgili linkler :
Devlet Destekli Su Ürünleri Sigortası Genel Şartları