×
Şirket Profili Yatırımcı İlişkileri Ürünlerimiz Satış Kanallarımız Hasar Hizmet Kanallarımız İletişim
×
DOĞAL GAZ MONTAJ SİGORTASI

Dogal Gaz  Montaj  Sigortası  kapsam  ve  içeriği  aşağıdaki  gibidir.

  • Montaj All Risks Teminati : Sigorta konusu tesisatin montaj sırasında sigorta ettirenin (sertifikalı firmanın) ihmal, kusur, hata ve dikkatsizliğinden dolayı sigorta teminatı kapsamındaki tesisatta meydana gelebilecek hasarları temin etmeyi
  • Sorumluluk Teminatı : Sigorta ettirenin (sertifikalı firmanın) ihmal, kusur, hata ve dikkatsizliğinden dolayı montajdan sonra 1 yıl süre ile sınırlı olmak kaydıyla riziko adresinde ikamet eden sahışlara verilebilecek her türlü bedeni zararları temin etmeyi,
  • Taahhütün Yerine Getirilmemesi Teminatı: Sigorta ettirenin (sertifikalı firmanın) bu sigorta konusu tesisat ile ilgili taahhütlerini yerine getirmek için ise başlamasından sonra herhangi bir nedenle işi tamamlayamamış olması dolayısıyla taahhüt konusu işin tamamlanması için gerekli zararların karşılanmasını temin etmeyi,
  • Makine Kırılması Teminatı : Sigorta konusu tesisatın montaj işlemi tamamlandıktan sonra iç tesisatın devreye alınmasından başlamak üzere 12 aylık süre boyunca sigorta teminat kapsamındaki tesisatta meydana gelebilecek hasarları Makine Kırılması Sigortası genel şartları doğrultusunda kabul ve taahhüt etmektedir.