×
Şirket Profili Yatırımcı İlişkileri Ürünlerimiz Satış Kanallarımız Hasar Hizmet Kanallarımız İletişim
×
FERDİ KAZA SİGORTASI

Beklenmedik durumlara karşı kendinizi güvence altına almak için doğru tercih : Halk Ferdi Kaza Sigortası

Ferdi Kaza Sigortası; kişinin poliçe kapsamında tanımlanan bir kaza nedeniyle ölüm, geçici veya  sürekli olarak iş görme yeteneğini kaybetmesi durumlarında toplu para ile tazmin edilmesini sağlayan sigorta ürünüdür.

Ferdi Kaza Sigortası genellikle yıllık olarak düzenlenir ve dönem sonunda, sigortalı, prim ödemeye devam etmeye hazır olsa dahi, sigortacının poliçeyi yenilememe hakkı söz konusudur. Sigortalının mesleği, önemli bir risk değerlendirme faktörü olmasına karşın, herhangi bir işte çalışmayan kişiler için de teminat verilebilmektedir.

Kişi kendi adına veya sigorta edilebilir menfaatin bulunduğu hallerde, bir başkası adına da poliçe yaptırabilmektedir. Bu poliçeler, kazaya bağlı  olarak sigortalının yapmak durumunda olduğu tedavi harcamalarını da temin etmektedir. Poliçede aksi belirtilmediği sürece 16-65 yaş aralığı için teminat verilebilir.

 

Ferdi Kaza Sigortası'nın Size Sunduğu Teminatlar

  • Kaza Sonucu Ölüm 
  • Kaza Sonucu Sürekli Sakatlık

Ferdi Kaza Sigortası ile sunulan teminat detaylarını öğrenmek için Tıklayınız

 
Detaylı bilgi edinebileceğiniz ilgili linkler :

Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları