×
Şirket Profili Yatırımcı İlişkileri Ürünlerimiz Satış Kanallarımız Hasar Hizmet Kanallarımız İletişim
×
GENİŞ KAPSAMLI SAĞLIK SİGORTASI İLE VERDİĞİMİZ TEMİNATLAR
 • Ameliyat, tıbbi tedavi,
 • Hekim ücretleri,
 • Oda, yemek ve refakatçi,
 • Yoğun bakım,
 • Tedavi süresince yapılan tetkikler,
 • Tedavi süresince kullanılan ilaç ve tıbbi malzemeler,
 • Suni Uzuv ve Protez
 • Yatış sürecinde yapılan fizik tedavi,
 • Kemoterapi, radyoterapi,
 • Trafik kazası halinde diş ve burun ile ilgili tedaviler,
 • Diyaliz,
 • Doğum,
 • Acil tıbbi yardım ve kara ambulansı 

 

Hastane Tedavisinin limitleri ve katılım payları nelerdir?

 

Geçerli Olduğu Bölge

 Teminat

Limit

 

Yurtiçinde 

Hastane Tedavisi

Limitsiz

Yurtiçinde  

Doğum 

  1.000 USD

 KATILIM PAYLARI TABLOSU

Bölge   Kuruluş  Hastane Giderleri  Doktor Ücreti

Yurtiçinde 

Anlaşmalı

 % 100 

% 100

Yurtiçinde 

 Anlaşmasız 

 % 60

%100  1xTTB

Yurtdışında

Anlaşmalı

 % 75 

 % 75 

Yurtdışında

 Anlaşmasız 

 % 75 

 % 75 

 
 
Doğum ve hamilelik masrafları da karşılanıyor mu?
Doğum ve hamilelik giderleri için kişi başına yıllık 1.000 USD teminat bulunmaktadır. Hastane tedavisi teminatını alarak ek prim ödemeden bu teminata sahip olunur.  
 
Hamilelik ile ilgili rutin kontrol ve tetkikler bekleme süresi tamamlandıktan sonra Doğum teminatından karşılanır.
 
Teminatlar nerelerde geçerli?
Geniş Kapsamlı Sağlık Sigortası Poliçesi T.C. sınırları içerisinde geçerlidir.  
 
Gerçek limit uygulaması nedir?

Halk Sigorta A.Ş. tarafından belirlenen limit ve katılım oranları dahilinde ödeme yapılır.

Ayakta Tedavi teminatının limiti ise dövize endekslidir. Fatura tarihindeki Merkez Bankası Efektif Satış Kuru üzerinden işlem yapılır. 

 
Bekleme süresi var mı?
 Ferdi sigortalarda ilk yıl uygulanan bekleme süreli durumlar Kapsamlı Sağlık Sigortasında da uygulanmaktadır. Yenilemelerde bekleme süreli durumlar uygulanmamaktadır. Yenilemelerde sigortalıların kazanılmış hakları devir olunur. Doğum teminatı için de sigortaya girişten itibaren 1 yıllık bekleme süresi uygulanır.
 
Hastaneye yatışlarda bir gün sınırlaması var mı?
Sigortalı başına ömür boyu hastane yatış gün sayısı 720 gün ile sınırlıdır. Vaka başına yatışta veya yoğun bakımda yatışlarda ayrıca bir gün sınırlaması yoktur.
 
Provizyon hizmeti var mı? Doğrudan ödeme sistemi nedir?

COMPU GROUP MEDICAL DESTEK MERKEZİ sisteminde A sınıfı hastanelerin de yer aldığı Türkiye’nin yaygın anlaşmalı kuruluş ağı mevcuttur. Anlaşmalı kuruluşlarımızdan 7/24 saat kesintisiz provizyon hizmeti ile hastane tedavisi, doğum ve ayakta tedavi teminatlarından ücret ödemeden yararlanmak mümkündür.

Provizyon hizmetleri bütün anlaşmalı kuruluşlara 7/24 Çağrı Merkezi ile internet sistemi kullanan kuruluşlarda da aynı zamanda COMPU GROUP MEDICAL DESTEK MERKEZİ Online System  ile internet üzerinden verilmektedir. Provizyon ile anlaşmalı sağlık kuruluşlarına doğrudan ödeme garantisi verilmekte ve tedavi giderleri katılım payı ve limit dahilinde Halk Sigorta tarafından kuruluşa ödenmektedir.

Kamuya ait resmi sağlık kuruluşları da anlaşmalı kapsamındadır, ancak bu hastanelerde provizyon sistemi kullanılmadığı için tedavi giderleri önce sigortalı tarafından karşılanır. Burada gerçekleşen masraflarda anlaşmalı kuruluş katılım payları uygulanır.

 
 Yenileme Garantisi var mı?

Kapsamlı Sağlık Sigortası alan sigortalılar poliçenin yenileme döneminde Yaşam Boyu Yenileme Garantisi hakkını kazanabilirler. Bu garanti Halk Sigorta A.Ş. tarafından riziko değerlendirmesi yapılarak verilebilir. Başka bir Halk Sigorta A.Ş. sağlık sigortası poliçesinden Yaşam Boyu Yenileme Garantisi almış bulunan sigortalılar ise bu poliçeye kazandıkları garanti ile geçiş yapabilirler.

 
Tazminatsızlık indirimi uygulanıyor mu?

Sigortalılara Tazminatsızlık İndirimi avantajı da sunulmaktadır. Tazminatsız olma durumunda yenilenecek olan poliçe priminden;

İlk yıl %20,

İkinci yıl (ardarda iki yıl) %30,

Üç ve takip eden yıllarda (ardarda üç ve daha fazla yıl) %40 oranında Tazminatsızlık İndirimi uygulanır.

 
Nasıl sigortalanır?
Sigortaya Birey/Aile başvuru formu doldurulup sağlık beyanı verilerek başvurulur. Türkiye’nin her yerindeki acentelerimize ve Bölge Müdürlüklerimize  başvurulabilir.
 
Sigorta primleri ve ödeme şekli nasıl?
Sigorta primi yaşa ve cinsiyete göre belirlenmektedir. Yıllık sigorta primi standart 6 eşit taksit şeklinde ödenebilir.
 
Vergi avantajı var mı?
Sigorta için ödenen primler Gelir Vergisi Kanununda belirtilen limitler dahilinde vergi matrahından düşülür.