×
Şirket Profili Yatırımcı İlişkileri Ürünlerimiz Satış Kanallarımız Hasar Hizmet Kanallarımız İletişim
×
HASAR İLE İLGİLİ İSTENEN BELGELER
 
KAZA/KASKO HASARLARINDA İSTENECEK EVRAKLAR

KAZA:
KASKO HASAR DOSYALARINDA İSTENİLEN EVRAKLAR

 • Trafik kazası tespit tutanağı/anlaşma tutanağı veya ifade ve görgü tespit tutanağı
 • Zabıt veya tutanak olmayan durumlarda beyan
 • Ruhsat fotokopisi
 • Ehliyet fotokopisi
 • Alkol Raporu
 • Eksper tayin edilmeyen durumlarda aracın hasarlı resimleri ve onarım faturası
 • Araç üzerinde rehin var ise olumlu D/M muvafakati

Yukarıdaki belgeler standart olup, hasarın özelliğine göre ekstra belge talep edilebilir.
 
 
ARACIN ÇALINMASI HALİNDE;

 • Karakol müracaat tutanağı
 • Çalıntı kaşeli ruhsat aslı
 • Araç üzerinde rehin var ise olumlu D/M muvafakati ve rehin şerhinin kaldırıldığına dair noter tasdikli yazı
 • Maliyeden borcu yoktur yazısı
 • Trafik tescil müdürlüğünden trafik kaydının silindiğine dair yazı
 • Aracın bulunamadığına dair karakol ve oto hırsızlık bürosu yazıları
 • Vekâlet (örneği şirketimizden alınmalıdır)
 • Asıl ve yedek anahtarlar

Yukarıdaki belgeler standart olup, hasarın özelliğine göre ekstra belge talep edilebilir.

TRAFİK HASARLARINDA İSTENECEK EVRAKLAR

MADDİ HASARLAR İÇİN; 

 • Trafik kazası tespit tutanağı veya anlaşmalı kaza tutanağı
 • Zarar gören aracın ruhsat fotokopisi
 • Zarar gören aracı kullanan sürücü ehliyeti
 • Sigortalının alkol raporu

Yukarıdaki belgeler standart olup, hasarın özelliğine göre ekstra belge talep edilebilir.
 
 
VEFAT HALİNDE;

 • Trafik Kazası tespit tutanağı
 • Ölü muayene otopsi raporu
 • Defin ruhsatı
 • Veraset İlamı
 • Aile nüfus kayıt örneği
 • Ölen kişinin mesleğini ve gelir durumunu gösteren resmi belge

Yukarıdaki belgeler standart olup, hasarın özelliğine göre ekstra belge talep edilebilir.
 
 
YARALANMA HALİNDE;

 • Kaza tespit tutanağı
 • Taburcu edildiğine dair hastane raporu
 • Tedavi masrafları
 • Sürekli sakatlık halinde tam teşekküllü hastaneden alınan maluliyet derecesini gösterir heyet raporu
 • Sürekli sakatlık halinde malulün mesleğini ve aylık gelir durumunu gösteren belge

Yukarıdaki belgeler standart olup, hasarın özelliğine göre ekstra belge talep edilebilir.

3.ŞAHIS MALİ SORUMLULUK HASARLARI İSTENEN EVRAKLAR

3.ŞAHIS MALİ MESULİYET HASAR DOSYALARINDA İSTENİLEN EVRAKLAR

 • Kaza Tutanağı
 • Zarar görenin talep yazısı
 • Zarar tespitine yönelik belge (Eksper raporu, mahkeme bilirkişi raporu)
 • Ölüm halinde veraset ilamı, defin ruhsatı, aile nüfus kayıt örneği, ölü muayene otopsi raporu
 • Yaralanma halinde tedavi masraflarına ilişkin belge, reçete asılları ve ilaç kupürleri

Yukarıdaki belgeler standart olup, hasarın özelliğine göre ekstra belge talep edilebilir.

İŞVEREN MALİ SORUMLULUK İSTENEN EVRAKLAR

İŞVEREN MALİ MESULİYET HASAR DOSYALARINDA İSTENİLEN EVRAKLAR

 • SSK bordrosu
 • İşe giriş bildirgesi
 • İş güvenliği ve SSK müfettişlerinin iş kazasına ilişkin tutanağı
 • Mahkeme kusur durum tespiti
 • Ölüm halinde veraset ilamı, defin ruhsatı, aile nüfus kayıt örneği, ölü muayene otopsi raporu
 • Yaralanma halinde tedavi masraflarına ait fatura asılları

Yukarıdaki belgeler standart olup, hasarın özelliğine göre ekstra belge talep edilebilir.

KAZA/FERDİ KAZA HASARLARINDA İSTENEN EVRAKLAR

FERDİ KAZA HASAR DOSYALARINDA İSTENİLEN EVRAKLAR

ÖLÜM HALİNDE; 

 • Kaza raporu
 • Veraset ilamı
 • Defin ruhsatı
 • Aile nüfus kayıt örneği
 • Ölü muayene otopsi raporu

Yukarıdaki belgeler standart olup, hasarın özelliğine göre ekstra belge talep edilebilir.

 
YARALANMA HALİNDE;

 • Kaza raporu
 • Doktor ve hastane raporları
 • Tedavi masraflarına ait fatura asılları
 • İlaç kupürleri ve reçeteler.

Yukarıdaki belgeler standart olup, hasarın özelliğine göre ekstra belge talep edilebilir.
 
 
SÜREKLİ SAKATLIK HALİNDE;

 • Kaza raporu
 • Maluliyet durumunu gösterir hastane heyet  raporu

Yukarıdaki belgeler standart olup, hasarın özelliğine göre ekstra belge talep edilebilir.

CAM KIRILMASI HASARLARINDA İSTENEN EVRAKLAR

CAM KIRILMASI HASARLARINDA İSTENİLEN EVRAKLAR

 • Sigortalının beyanı
 • Fotoğraf
 • Kırılan camın detayları
 • Eksper atanmamış ise fatura
NAKLİYAT HASARLARINDA İSTENEN EVRAKLAR

 DENİZ NAKLİYATI HASARLARINDA İSTENİLEN EVRAKLAR

 • Fatura aslı veya fotokopisi
 • Konşimento aslı veya fotokopisi
 • Emtia gemiden hasarlı olarak boşaltılmışsa gemi rezerv zaptı (Bu zabıtta mutlak surette gemi kaptanının veya acentesinin imzası bulunmalıdır)
 • Muayene tutanağı
 • Emtia gümrüklü sahada hasarlanmışsa gümrük rezerv zaptı
 • Emtia gümrükte hasarlanmışsa ve gümrük idaresi rezerv zaptı vermekten kaçınıyorsa malın gümrükten çekilmemesi gerekir ve gümrüğün bulunduğu bölgenin Asliye Hukuk ve Ticaret Mahkemelerine başvurularak mahkeme tespiti istenir.(Bu tespite ilişkin mahkeme masrafları sigortacı tarafından karşılanacaktır)
 • Taşıma işi bir sözleşme ile ihale edilmişse taşıma mukavelenamesi
 • Kargo raporu (Gemi rezerv zaptı temin edilmişse bu evrakın temini gerekli değildir)
 • Gemi donatanının ve Türkiye acentesinin isim/unvan ve adresleri (önemli)
 • Time- sheet ve çeki listesi
 • Gümrük kapanış beyannamesi
 • Supalan tahliyelerde çetele ve tartı fişleri
 • Emtia gemiden noksan çıkmışsa veya hiç çıkmamışsa müfrez ordino veya ademi telim ordinosu
 • Yurtdışı hasarlarda Lloyd’s  eksperinin raporu
 • Yükleme manifestosu
 • Sıvı emtia taşımalarında yükleme ve boşaltma limanı Ullage raporları (gözetme raporları), Hazırlık mektubu, Boş tank sertifikası, protesto mektupları
 • Fotoğraf

 

KARA-HAVA-DEMİRYOLU NAKLİYATI HASARLARINDA İSTENİLEN EVRAKLAR

 • Fatura, hamule senedi veya konşimento (yurt içi nakliyelerde sevk irsaliyesi)
 • Emtia vasıtadan hasarlı tahliye edilmişse rezerv zaptı (Bu zabıtta taşıyan ilgililerin, kamyon şoförünün, demiryolu idaresinin imzalarının bulunması gerekmektedir.)
 • Muayene tutanağı
 • Fotoğraf
 • Emtia gümrükte hasarlanmışsa gümrük rezerv zaptı (Bu zabıtta gümrük memurlarının veya operatörlerinin imzası bulunması şarttır)
 • Emtia gümrükte hasarlandığı halde gümrük idaresi rezerv  zaptı vermekten kaçınıyorsa mahkeme tespiti gerekmektedir.
 • Emtia vasıtadan noksan çıkmışsa veya hiç çıkmamışsa müfrez ordino veya ademi teslim ordinosu
 • Gümrük kapanış beyannamesi
 • Taşıma işi bir sözleşme ile ihale edilmişse taşıma sözleşmesi
 • Hasar kaza sonucu olmuşsa, trafik zaptı, ehliyet ve ruhsat fotokopileri
 • Taşıma işini yapan şirketin adı-unvanı ve adresi ile Türkiye’deki acentesinin adı unvanı ve adresi
 • Tır karnesi (Yurtdışı taşımalarda)
 • Her türlü vasıta ile yapılan taşımalarda araçtan teslim anında veya ilk bakışta hasar tespit edilmemişse veya hasar daha sonra tespit edilmişse teslim tarihinden itibaren en geç 3 gün içinde taşıyana veya onun varma limanındaki temsilcisine (acentesine)yazılı olarak ihbar edilmelidir.

Yukarıdaki belgeler standart olup, hasarın özelliğine göre ekstra belge talep edilebilir.

 
TEKNE HASAR DOSYALARINDA İSTENİLEN EVRAKLAR

 • Sigortalı beyanı
 • Denize elverişlilik belgesi
 • Meteoroloji raporu
 • Kurtarma teklifleri
 • Güverte, makine ve telsiz jurnalleri
 • Tamir ve diğer masraf faturaları
 • Gemi donanımı asgari emniyet belgesi

Yukarıdaki belgeler standart olup, hasarın özelliğine göre ekstra belge talep edilebilir.

YANGIN HASARLARINDA İSTENEN EVRAKLAR

YANGIN HASARLARINDA;

 • İtfaiye raporu
 • Karakol tarafından tutulan ifade ve görgü tespit tutanakları
 • Talepname
 • Muhasebe kayıtları (Faturalar, demirbaş kayıtları, mizan,envanter kaydı), KDV beyannamesi
 • Tapu veya kira kontratı
 • Savcılık İddianamesi ve takipsizlik kararı
 • Hasar fotoğrafları
 • Rehin var ise olumlu D/M muvafakati
 • Vergi Levhası
 • Hasarın giderilmesine yönelik teklif ve faturalar

Yukarıdaki belgeler standart olup, hasarın özelliğine göre ekstra belge talep edilebilir.
 
 
FIRTINA HASARLARINDA;

 • Fırtına hasarı ise meteoroloji raporu
 • Sigortalı beyan ve talep yazısı
 • Tapu veya kira kontratı
 • Hasar fotoğrafları
 • Vergi Levhası
 • Hasarın giderilmesine yönelik teklif ve faturalar

Yukarıdaki belgeler standart olup, hasarın özelliğine göre ekstra belge talep edilebilir.

 
DAHİLİ SU / SEL – SU BASKINI HASARLARINDA;

 • Sigortalı beyan ve talep yazısı
 • Tapu fotokopisi
 • Vergi Levhası
 • İşyeri ise muhasebe kayıtları (faturalar, demirbaş kayıtları, mizan,envanter kaydı), KDV beyannamesi
 • Hasar fotoğrafları
 • Hasarın giderilmesine yönelik teklif ve faturalar

Yukarıdaki belgeler standart olup, hasarın özelliğine göre ekstra belge talep edilebilir.
 
 
HIRSIZLIK HASARLARINDA;

 • Sigortalının karakola müracaat zaptı, görgü tespit tutanağı
 • Talepname
 • Muhasebe kayıtları( faturalar, hasar tarihli mizan, ev eşyaları için fatura gerekmez)
 • 30 gün sonra çalınan mallar bulunamamış ise ilgili karakolun bulunamadı yazısı
 • Hırsızlık tahribatı varsa fotoğrafları

Yukarıdaki belgeler standart olup, hasarın özelliğine göre ekstra belge talep edilebilir.

MÜHENDİSLİK HASARLARI

ELEKTRONİK CİHAZ SİGORTASI HASARI İSE;

 • Olaya ilişkin sigortalı beyanı ve ilgili tutanaklar
 • Teknik servis raporu
 • Yangın sonucu hasar çıkmış ise itfaiye raporu
 • Hırsızlık hasarı ise karakol tutanağı ve bulunamadı zaptı
 • Hasarlı cihazın alım faturası
 • Fotoğraf

Yukarıdaki belgeler standart olup, hasarın özelliğine göre ekstra belge talep edilebilir.
 
 
MAKİNE KIRILMASI SİGORTA HASARI İSE;

 • Olaya ilişkin sigortalı beyanı ve ilgili tutanaklar
 • Teknik servis raporu
 • Hasar ile ilgili teklifler
 • Hasarlı cihazın alım faturası
 • Fotoğraf

Yukarıdaki belgeler standart olup, hasarın özelliğine göre ekstra belge talep edilebilir.
 
 
İNŞAAT SİGORTASI HASARI İSE; 

 • Olaya ilişkin sigortalının beyanı ve ilgili tutanaklar
 • Keşif özeti, hak ediş raporları
 • İşveren ile müteahhit arasında yapılan sözleşme
 • Geçici kabul yapılmış ise kabul teslim tutanağı
 • Proje, ihale sözleşmesi
 • Fotoğraf

Yukarıdaki belgeler standart olup, hasarın özelliğine göre ekstra belge talep edilebilir.
 
 
MONTAJ SİGORTASI HASARI İSE;

 • Olaya ilişkin sigortalının beyanı ve ilgili tutanaklar
 • Keşif özeti, hak ediş raporları
 • İşveren ile müteahhit arasında yapılan sözleşme
 • Hasarın giderilmesine yönelik her türlü teklif ve harcamalar
 • Fotoğraf

Yukarıdaki belgeler standart olup, hasarın özelliğine göre ekstra belge talep edilebilir.