×
Şirket Profili Yatırımcı İlişkileri Ürünlerimiz Satış Kanallarımız Hasar Hizmet Kanallarımız İletişim
×
İŞVEREN SORUMLULUK SİGORTASI

Bu sigorta ürünümüz, işyerinde meydana gelebilecek iş kazaları sonucunda işverene terettüp edecek hukuki sorumluluk nedeniyle işverene bir hizmet akdi ile bağlı ve Sosyal Sigortalar Kanununa tabi işçiler veya bunların hak sahipleri tarafından işverenden talep edilecek ve Sosyal Sigortalar Kurumu'nun sağladığı yardımların üstündeki ve dışındaki tazminat talepleri ile yine aynı Kurum tarafından işverene karşı iş kazalarından dolayı ikame edilecek rücu davaları sonunda ödenecek tazminat miktarlarını, ekli  İşveren Sorumluluk Sigortası Genel Şartları çerçevesinde, poliçede yazılı meblağlara kadar temin eder.

İşveren Sorumluluk Sigortası'nın size sunduğu teminatlar;

  • Kişi başına bedeni zararlar
  • Kaza başına bedeni zararlar

 

Detaylı bilgi edinebileceğiniz linkler;

İşveren Sorumluluk Sigortası Genel Şartları