×
Şirket Profili Yatırımcı İlişkileri Ürünlerimiz Satış Kanallarımız Hasar Hizmet Kanallarımız İletişim
×
KRİTİK HASTALIKLAR SİGORTASI

Her zaman yanınızdayız : Kritik Hastalıklar Sigortası

18-56 yaşları arasındaki kişiler için geçerli olan Kritik Hastalıklar Sigortası'nda 90 günlük muafiyet uygulanmaktadır.

Tedavisi, semptomları teminatın tarihinden önce mevcut olmayan bir kritik hastalıktan mustarip olduğu teşhis edilen bir Sigortalımıza,  Onaylanan Teminat Limiti  tutarında nakdi tazminat ödenecektir.
 
Kritik Hastalıklar Sigortası ile sunulan teminatları öğrenmek için Tıklayınız

Kritik Hastalıklar Sigortası ile ilgili merak edilenler için Tıklayınız ( Bu kısım için link yapıp aşağıdaki metini o linke yerleştiriyoruz.)

Bir Kritik Hastalığa yol açan bir durumdan mustarip olan Sigortalı Kişiye, 

a) Kalp Krizi
Kalp kası duvarının (transmural), bölgeye yeterli kan gidişinin aniden durması nedeniyle ölmesi. Teşhis, aşağıdaki kriterlerin hepsinin mevcudiyetine dayalı olacaktır: 

 i)  Tipik göğüs ağrısı geçmişi
ii) Yeni ECG değişiklikleri
iii)  Kardiyak enzimlerinde, troponiyonlarda veya diğer biyokimyasal markerlerde yükselme
 yukarıdakilerin hepsinin kesin bir akut miyokard enfarktüsüne işaret etmesi durumunda. Anjina dahil, ancak bununla sınırlı olmamak üzere, diğer akut koroner sendromlar bu tanımın kapsamına girmemektedir. 


 b) Koroner arter cerrahisi
Sınırlayıcı anjina semptomları olan kişilerde, bir veya birden fazla koroner arterdeki daralmanın veya tıkanmanın bypass graftlarla düzeltilmesi için bir Danışman Kardiyologun önerisi üzerine açık kalp ameliyatı yapılması; ancak, balon anjioplastisi, lazer tedavisi gibi cerrahi olmayan işlemler hariçtir. 


c) Spazm
Birbirini izleyen yirmi dört saatten daha uzun bir süre devam eden nörolojik sekeller meydana getiren ve buradaki teminata dahil olan Daimi nörolojik arazın kanıtlarını sağlayan her türlü serebrovasküler olay, beyin dokusunun enfarktüsü, intrakraniyal ve/veya subaraknoid hemoraj ve bir ekstra-kraniyal kaynağın yol açtığı embolizasyon olacaktır. Geçici İskemik Krizler spesifik olarak teminat dışıdır. 


 d) Kanser
Malin hücrelerin kontrolsüz olarak büyüyerek yayılması ve dokuyu invaze etmesi durumu. Bu doku invazyonunun tartışmasız kanıtı veya malin bir büyümenin kesin histolojisi sunulmalıdır. Kanser terimine ayrıca lösemiler ve Hodgkin's hastalığı dahildir, ancak aşağıdakiler hariçtir:

 i) Histolojik olarak pre-malin, non-invazif veya yerinde kanser olarak tanımlanan bütün tümörler. 
ii) Histolojik olarak 6'dan büyük Gleason puanı almadıkça veya TNM sınıflamasında en az T2NOMO'ya ilerlemiş olmadıkça, bütün prostat tümörleri. 
iii) İnsan bağışıklık yetmezlik virüsünün mevcut olduğu her biçimdeki lenfoma.
iv) İnsan bağışıklık yetmezlik virüsünün mevcut olduğu Kaposi sarkoması.
v) İnvazif malin melanom dışındaki her türlü cilt kanseri. 


e) Böbrek Yetmezliği
Her iki böbreğin kronik ve geri dönüşsüz olarak işlevini yitirmesi şeklinde ortaya çıkan ve bunun sonucunda düzenli olarak böbrek diyalizi veya böbrek nakli gerektiren son aşamadaki böbrek yetmezliği. 


 f) Büyük organ nakli
Bir alıcı olarak kalp, kalp ve akciğer, karaciğer, pankreas veya kemik iliği nakli ameliyatı geçirmek. 


 g) Parapleji 
(Ruhsatlı ve gerekli uzmanlığa sahip bir tabip tarafından konulan teşhise göre) her iki bacağın veya her iki kolun tam ve geri dönüşsüz kaybı. Malullüğün kalıcı olması ve uygun nörolojik kanıtlarla desteklenmesi gerekir. 


 h) Körlük
(Ruhsatlı ve gerekli uzmanlığa sahip bir tabip tarafından konulan teşhise göre) Her iki gözde tüm görme yetisinin tamamen, daimi ve geri dönüşsüz olarak yitirilmesi. 


 i) Multiple Skleroz
Beyin ve omurilikte miyelin kılıflarının yaygın demiyelinasyonuyla karakterize olan, gerilemelerle ve şiddetlenmelerle seyreden çoklu nörolojik semptom ve belirtilerle sonuçlanan, bir Danışman Mültiple Skleroz Nörologu tarafından aşağıdaki kriterlerin tamamını karşılayacak şekilde teşhis edilmiş bir merkezi sinir sistemi hastalığıdır: 

i) Motor ve sensör işlevde kesintisiz en az altı ay boyunca devam eden bir bozukluk olmalıdır.
ii) Teşhis, tazminat talebinde bulunulduğu zamanda geçerli olan teşhis teknikleriyle teyit edilmelidir. 

 Genel Hükümler: Belli bir Kritik Hastalıkla ilgili olarak sadece bir kere tazminat talebinde bulunulabilir ve Sigortalı Kişinin birbirinden farklı birden fazla Kritik Hastalıktan mustarip olması halinde bile birden  fazla tazminat talebinde bulunulamaz.  

Bir Kritik Hastalığa yol açan bir durumdan mustarip olan Sigortalı Kişiye, 
i) Tedavinin ve Semptomların  Sigortalıda teminatın başlangıç tarihinden önce mevcut olması  durumunda
ii) Sigortalı Kişinin teşhisin tarihini izleyen aralıksız otuz günlük bir süre için hayatta kalmaması durumunda 
iii) Semptomların, teminatın başlangıç tarihini izleyen 90 gün içinde ortaya çıkması durumunda

tazminat ödemesi yapılmayacaktır.