×
Şirket Profili Yatırımcı İlişkileri Ürünlerimiz Satış Kanallarımız Hasar Hizmet Kanallarımız İletişim
×
MOTORLU KARA TAŞITLARI İHTİYARİ MALİ SORUMLUK SİGORTASI

Bu sigorta ile aracınızın kullanılmasından doğan ve Karayolları Trafik Kanunu'na ve Umumi Hükümlere göre aracın işletenine düşen hukuki sorumluluğu ve bu poliçe teminat kapsamında olmak şartıyla Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası hadlerinin üzerinde kalan kısmını, poliçede yazılı limitlere kadar temin eder.

İşbu sigorta, sigorta ettirenin haksız taleplere karşı müdafaasını da temin eder.
Halk Motorlu Kara Taşıtları İhtiyarı Mali Sorumluluk Sigortası ile sunulan teminat detaylarını öğrenmek için Tıklayınız


Detaylı bilgi edinebileceğiniz linkler;
Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Mesuliyet Sigortası Genel Şartları