×
Şirket Profili Yatırımcı İlişkileri Ürünlerimiz Satış Kanallarımız Hasar Hizmet Kanallarımız İletişim
×
ORTAK ALAN SİGORTASI

Site/apartman sakinleri, ortak yaşam alanlarında birçok riskle karşı karşıya kalabilmekte ve bu da yöneticilere ortak alanların güvenliği açısından önemli sorumluluklar yüklemektedir.
 
Halk Sigorta, site/apartman yöneticilerinin sorumluluklarını paylaşmak için Ortak Alan Sigortası ile tüm sakinleri toplu yaşam alanlarında kapsamlı teminatlarla güvence altına alıyor.

Ortak alanlar, binada dairesi bulunan herkesin kullandığı alanlar olup,

Yasal tanımlara göre;  
634 No'lu Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 20. Maddesi, B Bendinde:  
Kat Maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça ortak alanın sigorta primlerine arsa payı oranında katılmakla yükümlüdür.
'Madde 35'in C Bendinde; Yöneticinin görevleri arasında:
'Yönetim plânında aksine hüküm olmadıkça Ana Gayrimenkulün Sigorta ettirilmesi gereklidir.'
Maddeleri yer almaktadır. Dolayısıyla aslında her apartmanın bir ortak alan sigortasına ihtiyacı vardır.

Ortak Alan Sigortası yaptırın hem ortak yaşam alanlarında güvende hissetmenizi sağlayalım hem de risklerinizi paylaşalım!

Ortak Alan Sigortası'nın size  sunduğu teminat detaylarını öğrenmek için Tıklayınız

 

Detaylı bilgi edinebileceğiniz ilgili linkler :

Yangın Sigortası Genel Şartları
Hırsızlık Sigortası Genel Şartları
Elektronik Cihaz Sigortaları Genel Şartları
Makina Kırılması Sigortası Genel Şartları
Cam Kırılması Sigortası Genel Şartları
İşveren Sorumluluk Sigortası Genel Şartları
Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Mesuliyet Sigortası Genel Şartları
Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları