×
Şirket Profili Yatırımcı İlişkileri Ürünlerimiz Satış Kanallarımız Hasar Hizmet Kanallarımız İletişim
×
TARİHÇE

Tarihçe
 
1958: Türkiye Halk Bankası A.Ş. öncülüğünde, Esnaf ve Sanatkarlar Kefalet Kooperatifi ve 50 den fazla esnaf-sanatkarın katılmasıyla, ülkemizin ilk ve tek kooperatif  şirketi olarak kurulmuştur.
 
1997: Kuruluş sermayesi 50.000TL ve ödenmiş sermayesi 30.000TL olan Birlik Sigorta Kooperatifi  statüsünden Anonim Şirkete dönüştürülerek ödenmiş sermayesi 1 trilyon TL ’na çıkarılmıştır. 
 
1998: Sermaye piyasası kaydına alınan Birlik Sigorta A.Ş, hayat sigortacılığı işlerini aynı yıl kurulan Birlik Hayat Sigorta A.Ş’ ne devretmiştir. 
 
1999: Ankara ve Ege Bölge Müdürlüklerine ilaveten İstanbul, Adana, Elazığ, ve Antalya Müdürlükleri kurulmuştur.
 
2000: Samsun ve Bursa Bölge Müdürlükleri kurularak ülke genelinde bölge temsilcilikleri yapılandırılmasına başlanmıştır.
 
2006: Hizmet ve çalışma anlayışını ISO-9000-2000 Kalite Standartı ile belgeleyerek bu tarihten itibaren bünyesinde Kalite Yönetim Sistemini kullanmaktadır.
 
2009: Türkiye Halk Bankası A.Ş  hissesini %  89,18 ya yükselterek hakim ortak konumuna gelmiştir.  Kalan %  10, 82 oranındaki hisse de, Esnaf ve Sanatkarlar Kefalet Kooperatifi, meslek odaları ve gerçek kişilere aittir.
 
2010 : Şirketimizin 27.12.2010 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında onaylanan ve İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu nezdinde 30.12.2010 tarihinde Tescil edilerek Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 05.01.2011 tarih 7723 Sayılı nüshasında ilan ettirilen Olağanüstü Genel Kurul Kararı gereğince; Birlik Sigorta A.Ş. olan ünvanımız HALK SİGORTA A.Ş. olarak değişmiştir.
 
Sermaye,
 
2007: 17 Nisan 2007 tarihinde tescil edilerek, şirketimizin kayıtlı sermaye tavanı 30.000.000.-TL’den 60.000.000TL’sına artırılmıştır.
 
2009: 29 Nisan 2009 tarihinde tescil edilerek, şirketimizin ödenmiş sermayesi 29.509.477.-TL’den 40.000.000.TL’sına artırılmıştır.
 
2012: 17 Temmuz 2012 tarihinde tescil edilerek, şirketimizin kayıtlı sermaye tavanı 60.000.000TL’den 150.000.000TL’sına artırılmıştır.
 
2013: 21 Mart 2013 tarihinde tescil edilerek, şirketimizin ödenmiş sermayesi 40.000.000TL’den 70.000.000TL’sına artırılmıştır.
 
2014: 01 Temmuz 2014 tarihinde tescil edilerek, şirketimizin ödenmiş sermayesi 70.000.000TL’den 94.000.000TL’sına artırılmıştır.
 
2016: 15 Temmuz 2016 tarihinde tescil edilerek, şirketimizin ödenmiş sermayesi 94.000.000TL’den 129.000.000TL’sına artırılmıştır.

 

2017: 29 Ağustos 2017 tarihinde tescil edilerek, şirketimizin ödenmiş sermayesi 129.000.000 TL’den 187.000.000 TL’sına artırılmıştır.

 

2018: 17Ağustos 2018  tarihinde tescil edilerek, şirketimizin ödenmiş sermayesi 187.000.000 TL’den 280.000.000 TL’sına artırılmıştır.

 

2019: 31 Mayıs  2019  tarihinde tescil edilerek, şirketimizin ödenmiş sermayesi 280.000.000 TL’den 349.000.000 TL’sına artırılmıştır.

 

2020: Kamu Sigorta Şirketlerinin tek çatı altında birleşmesi projesi kapsamında 22.04.2020 tarihi itibariyle Şirketimiz hisseleri Türkiye Varlık Fonu’na devredilmiştir.”  

 

Halk Sigorta A.Ş.  bugün 60 yılı aşkın tecrübesi ile , 8 Bölge Müdürlüğü, 950 yi aşan Türkiye Halk Bankası A.Ş. Şubesi ve  850 ‘yi aşan özel acentelerden oluşan geniş bir dağıtım kanalıyla  Yangın, Kaza, Mühendislik, Nakliyat , Sağlık ve Tarım branşlarında  faaliyet göstermektedir.