×
Şirket Profili Yatırımcı İlişkileri Ürünlerimiz Satış Kanallarımız Hasar Hizmet Kanallarımız İletişim
×
ÜCRET POLİTİKASI
 
Ücret Politikası

Halk Sigorta A.Ş. özlük hakları uygulamalarında aşağıda belirtilen temel politikalar esas alınır. Şirketin ihtiyaçlarına uygun yetkinlikteki kişilerin işe alınması, motive edilmesi ve bağlılıklarının sağlanmasına yönelik ücret sistemleri kurmak, Personeli ödüllendirirken tutarlı ve adaletli olmak, Ücret uygulaması açısından Şirket içinde dengeyi, sektör içinde rekabet edebilirliği sağlamak, İş büyüklüğü, performans ve işe katkı kavramlarını öne çıkartarak ödüllendirme etkinliğini artırmak, Personel maliyetlerini yönetmek.