×
Şirket Profili Yatırımcı İlişkileri Ürünlerimiz Satış Kanallarımız Hasar Hizmet Kanallarımız İletişim
×
YABANCI UYRUKLULAR ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI

06.06.2014 tarih ve 9 sayılı İkamet İzni Taleplerinde yaptırılacak Özel Sağlık Sigortalarına ilişkin Genelgede belirlenen asgari teminat yapısını kapsamaktadır.
Halk Sigorta A.Ş tarafından düzenlenen poliçe, Sağlık  Sigortası Genel Şartlarına ek olarak Yabancı Uyruklu (T.C. vatandaşı olmayan) sigortalının bir hastalık ve/veya kaza halinde, Sağlık Bakanlığı'nca ruhsat verilmiş her tür özel veya resmi sağlık kuruluşunda yatarak ve/veya ayakta tedavisi için gerekli olan giderleri poliçede belirtilen teminat, limit ve katılım oranları doğrultusunda özel ve genel şartlara uygun olarak karşılanır.
Özel sağlık sigortalarından farklı olarak YSS ürünümüzde; Herhangi bir nedenden Sigorta ettiren ve/veya sigortalı isteğine istinaden poliçe iptalinin Şirket tarafından yapılabilmesi için; poliçe özel şartları iptal bölümünde belirtildiği üzere Genelge gereğince ikamet izin süresini kapsayan yeni bir özel sağlık sigortası sözleşmesinin ibrazı, ikamet izninin iptali, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereğince Genel Sağlık Sigortası kapsamına dahil olunduğunu gösterir belge ibrazı zorunludur.
Bu belgeler olmaksızın veya poliçenin prim borcu nedeniyle  iptali durumunda Sigorta Şirketinin  İçişleri Bakanlığı Göç İşleri Genel Müdürlüğü'ne bilgi verme hakkı saklıdır.

 

YATARAK TEDAVI TEMINATI
1. Yatarak Tedavi Teminatı, tıbben gerekli olması ve doktorun bu nedeni ayrıntılı olarak raporunda belirtmesi şartıyla; dahili ve/veya cerrahi yatışları, Sigortalı'nın hayati bir tehlikeye neden olabilecek acil sağlık durum giderlerini, küçük müdahaleleri özel ve genel şartlara uygun olarak karşılanır.

2. Hastanede Sigortalının yatarak tedavi görmesi durumunda; günlük oda ( standart tek yataklı oda ücreti ile sinirlidir), yemek, refakatçi,  doktor, ilaç, ameliyathane, operatör, anestezist, hemşire (standart hemşirelik ücreti ile sinirlidir.), yoğun bakim, her türlü sarf malzeme giderleri, Kemoterapi (Hepatit C tedavisinde kullanılan "interferon ve peginterferon alpha" etken maddeli ilaçlar dahil), Radyoterapi, Diyaliz,  koroner anjiografi, böbrek tasi kirma (ESWL), fizik tedavi giderleri kapsamındaki bir rahatsızlığa ilişkin yatış, sigortalının tedavisi sirasinda vefati durumunda morg  , ameliyat sırasında zorunlu kullanılan protezler (Kalp kapağı, kalp pili,kalça protezleri vb.) bu teminat kapsamında değerlendirilir ve teminat tablosunda belirtilen teminat limit ve katilim oranları doğrultusunda Özel ve Genel Sartlara uygun olarak karşılanır.

3. Yatarak Tedavide yoğun bakım yatış süresi aksi belirtilmedikçe 90 gün ile sinirli olup toplam 180 günlük yatış süresi içinde değerlendirilir. Sigortalının ömür boyu hastane yatış süresi 720 gün ile sinirlidir.
Anlaşmalı Sağlık Kuruluşlarında gerçekleştirilecek tedaviler için alınmış provizyon onayları 7 gün içerisinde gerçekleşmesi durumunda geçerlidir. Bu süre içerisinde gerçekleşmeyen işlemler için yeniden provizyon alınması şarttır. 7 gün içinde işlemi yapılmayan ve yeniden provizyon onayı alınmayan işlemler için Sigortaci' nin   red etme hakki saklidir.
Provizyon onayi alinmis ve yatis islemi gerçeklesmis tüm yatislarda 10. günden sonraki konuya iliskin giderlerin karsilanabilmesi için 11. gün Sigortacidan tekrar onay alinmalidir.

4. Operatör Doktor ücreti

Sigorta  poliçesinin  geçerli  oldugu  Sigortaci  Anlasmali  Saglik  Kurumlarinda gerçeklesen yatarak tedavi giderleri poliçede belirtilen teminat, limit ve katilim oranlari dogrultusunda özel ve genel sartlara uygun olarak karsilanir.
Tedavinin Anlasmali veya Anlasmasiz kurumda olmasina bakilmaksizin Anlasmasiz doktor(staf olmayan)  tarafindan yapilacak islemler için doktor ücreti, her durumda 1 TTB (Türk Tabibler Birligi Asgari Ücret Tarifesinde belirtilen ) ile sinirlidir. 
Anlasmali Doktor ücreti poliçede belirtilen limit ve katilim oranlari dogrultusunda özel ve genel sartlara uygun olarak karsilanir. TTB Asgari Fiyat Tarifesinde belirtilmeyen veya anlasmazliga düsülen  islemlerin Doktor ücretleri için TTB'nin görüsü alinir.

5.Küçük Müdahale Teminati

Türk Tabibler Birligi (TTB) 'nin yayinladigi Asgari Ücret Tarifesinde belirtilen ve 149 birime kadar (149 birim dahil) olan küçük müdahaleler ile pansuman, enjeksiyon, serum takilmasi, kulak yikama, her türlü alçi uygulamasi (149 birimin üzerinde olanlar dahil), oksijen verilmesi, abse drenaji, mide yikama, lavman, sonda takma, tirnak çekme, her türlü koterizasyon probe küretaj, fraksiyone küretaj ve tedavi amaçli olsada dilatasyonlu küretaj, eklem içi enjeksiyon uygulamasi ve derinin tüm iyi huylu tümörlerinin, büyüklügüne ve sayisina bakilmaksizin çikarilmasi gibi lokal anestezi veya genel anestezi ile yapilan tüm küçük müdahaleler tedavinin gerekli oldugunu gösterir doktor raporu ile belgelenmesi  ve SIRKET  tarafindan  onaylanmasi kaydiyla  teminat tablosunda belirtilen teminat, limit ve katilim oranlari dogrultusunda özel ve genel sartlara uygun olarak bu teminattan  karsilanir.

6.Evde Bakim

Sigortali'yi tedavi eden doktorun zorunlu görmesi halinde ve Sigortaci' nin onaylamasi sartiyla, Sigortali'nin Evde Bakim Tedavi organizasyonu ve olusan masraflar sertifikada belirtilen teminat, limit ve katilim oranlari dogrultusunda aksi belirtilmedikçe 45 günle sinirli olacak sekilde özel ve genel sartlara uygun olarak bu teminattan  karsilanir.
Sigortali'nin Evde Bakim teminatindan yararlanabilmesi için, trakeostomili, sik orotrekeal aspirasyon gereksinimi, enteral beslenme ihtiyaci, TPN / IV sivi destegi ihtiyaci, ventilatör'e bagimli olmasi ve solunum yetmezligi, ileri dönem onkoloji hastalari ve agri protokolünün  uygulaniyor olmasi gereklidir.

7.Suni Uzuv/ Protezler

Sigorta baslangiç tarihinden sonra geçirilmis bir operasyon ve/ veya kaza sonucu 30 gün içinde kullanma zorunlulugu doktor tarafindan belgelenen SIRKET  tarafindan  onaylanan destek protezleri, suni uzuv (göz, el, kol, bacak) giderleri ve kaza sonucu olusan dis/çene cerrahisi ilgili dis hekimlerince yapilan tedavi giderleri  (resmi kurumlarca düzenlenmis kaza raporunun ibraz edilmesi sarti ile) teminat tablosunda belirtilen teminat, limit ve katilim oranlari dogrultusunda özel ve genel sartlara uygun olarak bu teminattan  karsilanir.

8. 
 Ambulans
Sigortali' nin T.C. sinirlari içerisinde teminat kapsamindaki bir hastalik veya kaza nedeniyle bulundugu yerden yerel ruhsatli bir kara ambulansi ile en yakin tam tesekküllü hastaneye, hastaneden eve, evden hastaneye tasinmasi veya Sigortali'yi tedavi eden doktorun zorunlu görmesi ve SIRKET' in onaylanmasi halinde; bulundugu il ve hastaneden bir diger il ve hastaneye, kara ve/veya hava ambulansi ile tasinmasi için yapilan masraflar teminat tablosunda belirtilen ilgili teminat, limit ve katilim oranlari dogrultusunda özel ve genel sartlara uygun olarak karsilanir.
Ambulans hizmetleri için Özel Sartlar Madde 13'  de belirtilen acil durumlar esas alinir.

9.Ayakta Tedavi

Sigortali baslangiç tarihinden sonra gerçeklesen rahatsizliklara iliskin doktor muayene, tahlil ? röntgen,  reçeteli ilaç, modern teshis yöntemleri ve seansli ayakta tedavi giderleri ayakta tedavi kapsaminda degerlendirilir.
Ayakta Tedavi Teminati alinan durumlarda, tedavi giderleri poliçede belirtilen limit ve katilim oranlari dogrultusunda özel ve genel sartlara uygun olarak bu teminattan karsilanir. Poliçelerde, Ayakta Tedavi üst limitini asan tedavi giderleri ödenmez.
Ayakta Tedavi Teminatlari tek basina verilemez, ancak Yatarak Tedavi Teminati ile birlikte alinabilir.

10.Doktor Muayene

T.C. Saglik Bakanligi tarafindan çalisma ruhsati verilmis hastane ve kliniklerde görevli veya özel muayenehane açmaya ehliyetli doktorlarca yapilacak, Saglik Sigortasi Hasta Bilgi Formu ile belgelenecek
Ayakta Tedavi kapsamindaki Doktor muayene giderleri poliçede belirtilen limit, katilim payi, muafiyet ve teminat yüzdeleri ile özel ve genel sartlara uygun olarak karsilanir.
Ilk muayenedeki tani ile iliskili olarak 10. güne kadar yapilan muayeneler, kontrol muayenesi oldugundan bu sekilde fatura edilmis tedavi giderleri ödenmez.
Reçeteli Ilaç
T.C. Saglik Bakanligi tarafindan onayli ilaçlara ait giderler reçete asli, ilaç küpürü ile fatura ve/veya kasa fisi olmadan ödenmez.
Ilaç aliminda doz sinirlamasi için uygulamamiz 1 aylik doz olacak sekilde ayarlanmistir. Ancak reçete yazildiktan sonraki 15 gün içinde ilaç aliminin yapilmasi gerekmektedir. .Kronik Ilaç kullanimlari hariç, 15. günden sonra alinan ilaçlar Sigortaci  tarafindan karsilanmayacaktir.
Uzun süreli ilaç tedavilerinde, ayni reçete ile her defasinda 1 aylik doz poliçede belirtilen limit ve teminat yüzdesi ile özel genel sartlara uygun olarak ödenir.

11.Tahlil-Röntgen

Tip doktorunun teshis ve tedavi için tibben gerekli gördügü ve Saglik Sigortasi Hasta Bilgi Formunda belirttigi, Poliçe'nin geçerlilik süresi içerisinde gerçeklesen, Teminat Kapsami'ndaki durumlar için yapilan tahlil, röntgen giderleri ile bu teshis yöntemlerinin uygulanmasinin gerektirdigi ilaç, anestezi ve doktor ücretleri poliçede belirtilen limit, teminat yüzdesi ile özel ve genel sartlar çerçevesinde karsilanir.
Taniya yönelik islemlerde Saglik Sigortasi Hasta Bilgi Formu'nun Doktor tarafindan eksiksiz olarak doldurulmasi ve Doktor tarafindan yapilmasi gerekli görülen her tani isleminin bu formda belirtilmesi  gerekir. Sigortali'nin hastaliginin tanisi konulana kadar yapilacak tetkikler bir kullanim hakki olarak degerlendirilir.

12.İleri Tanı Yöntemleri

Tip doktorunun teshis ve tedavi için tibben gerekli gördügü ve Saglik Sigortasi Hasta Bilgi Formunda belirttigi tomografi, sintigrafi, MR, magnetik rezonans,nükleer tip ve sintigrafiler ( talyum vb.), endoskopik islemler (gastroskopi, kolonoskopi, sistoskopi, bronskoskopi, mediastinoskopi vb.), EEG, EMG, anjiografiler ( Koroner anjiografi hariç), biopsiler (endoskopik islemlerle ilgili biyopsi giderleri dahil, ancak sadece karaciger biopsisi hariç) , isitme testi giderleri ile bu teshis yöntemlerinin uygulanmasinin gerektirdigi ilaç anestezi ve doktor ücretleri poliçede belirtilen limit dahilinde ve Poliçesi'nde belirtilen katilim oranlarinda genel ve özel sartlara uygun olarak karsilanir.
Taniya yönelik islemlerde Saglik Sigortasi Hasta Bilgi Formu'nun Doktor tarafindan eksiksiz olarak doldurulmasi ve Doktor tarafindan yapilmasina gerek görülen her tani isleminin bu formda belirtilmesi gerekir.

12.
 Yardimci Tibbi Malzeme
Sigorta baslangiç tarihinden sonra meydana gelen bir kaza veya hastalik sonucu sigortaliya uygulanan tedavinin bir parçasi olarak, vücuda disaridan destek olacak sekilde ve sadece tibbi amaçlarla kullanilan, tasinabilir, kisiye özel atel(orthez, brace, aktif ankle, bon spur ped), walker, elastik bandaj, kol askisi, korse, varis çorabi, boyunluk, dizlik, bileklik,oturma simidi, koltuk degneginden ibaret tibbi malzemeler ile ile yanik veya yara tedavisinde kullanilan örtücü malzemeler bu teminat kapsaminda poliçede belirtilen yillik limit ve ödeme yüzdesi dahilinde karsilanir.

13.Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon (Seansli Ayakta Tedavi Islemleri)

Teminat kapsamindaki bir rahatsizligin tedavisi için Doktor tarafindan gerekli görülen ve Sigortaci tarafindan seans / gün olarak  onaylanan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon (Puva, Fototerapi,Hiperbarik O2, ESWT v.b.) giderleri poliçede belirtilen limit, teminat yüzdesi ile özel ve genel sartlara uygun olarak karsilanir


Detaylı bilgi edinebileceğiniz ilgili linkler :

Sağlık Sigortası Genel Şartları