×
Şirket Profili Yatırımcı İlişkileri Ürünlerimiz Satış Kanallarımız Hasar Hizmet Kanallarımız İletişim
×
ZORUNLU DEPREM SİGORTASI

Zorunlu Deprem Sigortası için doğru tercih Halk Sigorta

27 Eylül 2000   tarihinden itibaren 587 sayılı "Zorunlu Deprem Sigortasına Dair Kanun Hükmünde Kararname"ye göre binalar kapsama altına alınmıştır.

 

DASK kapsamında bulunan binalar şunlardır:

  • Tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar,
  • 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler,
  • Bu binaların içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler,
  • Doğal afetler nedeniyle Devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan meskenler.

Yukarıdaki koşullara uyan, kat irtifakı tesis edilmiş binalar, tapuda henüz cins tashihi yapılmamış ve tapu kütüğünde vasfı "arsa vs." olarak görünen binalar, tapu tahsisi henüz yapılmamış kooperatif evleri için de zorunlu deprem sigortası yaptırılması gerekmektedir.

Henüz bağımsız tapusu olmayan meskenlerin sigortası, sigorta ettirenin beyanına dayanarak ve arsa tapusuna ait bilgilerle yapılabilmektedir.

 

Zorunlu Deprem Sigortası'nın Size Sunduğu Teminatlar

  • Deprem
  • Deprem sonucu meydana gelen yangının
  • Deprem sonucu meydana gelen infilakın
  • Deprem sonucu meydana gelen yer kaymasının doğrudan oluşturduğu zararları teminat altına almaktadır.

 

DASK eşyalarınızı da kapsar mı?

Zorunlu Deprem Sigortası sadece binaları teminat altına alır. Eşyalarınızı da teminat altına almak için Geniş Kapsamlı Konut Sigortası ürünümüzden yararlanabilirsiniz.

Zorunlu Deprem Sigortası hakkında detaylı bilgi için www.dask.gov.tr

 

Detaylı bilgi edinebileceğiniz ilgili linkler :
Zorunlu Deprem Sigortası Genel Şartları